Proexpert Gaz Instal, ofera clientilor sai urmatoarele tipuri de sisteme de detectare a pierderilor de gaze :

Kit preventie scurgeri gaz HOMPLEX

Echipament cu o garantie de 2 ani si durata de viata de 7 ani.

Pretul acestui echipament este de 430 lei /ap si include:

 • senzor/ senzori
 • o electrovalva
 • un receiver
 • legatura electrica 70 lei/buc.

In functie de structura blocului este posibil sa fie necesara suplimentarea numarului de receivere.

Costul pentru un receiver este de 450 lei / buc.
Daca se doreste montarea cate unei electrovalve pe fiecare coloana in parte, costul este de 450 lei/ electrovalva.

Detalii produse:

 • receiver-ul wireless dispune de un afisaj digital
 • numarul apartamentului unde s-a declansat senzorul va fi afisat pe ecranul acestuia
 • daca un senzor este scos din priza, se va afisa acest lucru insotit de numarul apartamentului respectiv

Senzorul de gaz wireless:

 • durata de viata 7 ani
 • garantie 24 de luni

INFORMARE privind montarea detectoarelor automate de gaze naturale

Conform dispozițiilor punctului 8.3. din Normele tehnice pentru proiectarea și executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, Anexa I la Ordinul M.E.C nr. 58/04.02.2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 bis din 27 februarie 2004, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile punctului 6.14. din același act normativ, a fost instituită, începând cu anul 2008, obligativitatea montării detectoarelor de gaze naturale cu limita inferioară de sensibilitate 2% CH4 (metan) în aer, care acționează asupra robinetului de închidere (electroventil) a conductei de alimentare cu gaze naturale a aparatelor de utilizare, pentru:

 • încăperile în care sunt amplasate aparate de utilizare a gazelor naturale și a căror suprafețe vitrate sunt constituite din geamuri cu grosimea mai mare de 4 mm sau din geamuri de construcție specială (securizat, termopan etc.);
 • încăperile în care există risc mare de intoxicări, incendii sau explozii cauzate de scăpările accidentale de gaze naturale acumulate.

Ordinul M.E.C nr. 58/04.02.2004 pentru aprobarea normelor tehnice privind proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, cu modificările și completările ulterioare, a fost abrogat prin Ordinul nr. 490/13.04.2009 al M.E. la data de 16.04.2009.

În perioada 16.04.2009 – 04.06.2018, obligativitatea montării detectoarelor automate de gaze naturale a fost prevăzută la pct. 8.3. și pct. 8.18. din Normele tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul ANRE nr. 5/05.02.2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 255 din 16 aprilie 2009, cu modificările și completările ulterioare.

Ordinul ANRE nr. 5/05.02.2009, cu modificările și completările ulterioare, a fost abrogat prin Ordinul ANRE nr. 89/10.05.2018 pentru aprobarea Normele tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 462/05.06.2018, la data de 05.06.2018.

Începând cu data de 05.06.2018, obligativitatea montării detectoarelor automate de gaze naturale este prevăzută la art. 129, alin. (1) și alin. (2) precum și art. 144 alin. (1) din Normele tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, conform cărora:

 • 129 alin. (1) “Toate încăperile în care se montează aparate consumatoare de combustibili gazoși se prevăd, spre exterior sau spre balcoane/terase vitrate, cu suprafețe vitrate, definite conform art. 128 alin. (1) lit. e), cu suprafața minimă totală de: a) 0,03 mp pentru fiecare mc de volum net de încăpere, în cazul construcțiilor din beton armat; b) 0,05 mp pentru fiecare mc de volum net de încăpere, în cazul construcțiilor din zidărie;”
 • 129 alin. (2) „Pentru cazul în care geamurile au o grosime mai mare de 4 mm sau sunt de construcție specială (securizat, tip Thermopan etc.) este obligatorie montarea detectoarelor automate de gaze naturale care acționează automat, prin electroventil, asupra robinetului de închidere.”
 • 144 alin. (1) “În încăperile în care există risc de intoxicări, incendii sau explozii cauzate de scăpările accidentale de gaze naturale acumulate, se prevăd detectoare automate de gaze naturale care acționează automat, prin electroventil, asupra robinetului de închidere.

Astfel, raportat la prevederile art. 144 alin. (1), pentru siguranța în alimentarea cu gaze naturale, se impune montarea detectoarelor automate de gaze naturale și pe casa scării pentru a putea fi detectate  scăpările accidentale de gaze naturale.Conform prevederilor normelor tehnice în vigoare, robineții de închidere asupra cărora acționează automat electroventilul se prevăd, după caz:

      a) înaintea fiecărui contor;

      b) pe fiecare ramificație importantă;

    c) pe fiecare conductă care alimentează grupuri de arzătoare montate la aparate, mese de lucru, laboratoare etc.;

    d) la baza fiecărei coloane; dacă plasarea robinetelor de la baza coloanelor nu se poate face în condiții de securitate și estetică corespunzătoare, se admite montarea unui singur robinet pentru un grup de coloane care alimentează maximum 24 de puncte de consum.

Este interzisă montarea electroventilului care acționează automat asupra robinetului de închidere prevăzut înaintea aparatelor de utilizare a gazelor naturale (spre exemplu atunci când acesta acționează asupra robinetului de închidere a aragazului).

În camerele din apartamentele contorizate individual sau din apartamentele care nu sunt deservite de aparate consumatoare de combustibili gazoși ce sunt traversate de conductele instalațiilor de utilizare a gazelor naturale ce alimentează exclusiv aparatele de utilizare a gazelor naturale aferente celorlalte apartamente din cadrul unei clădiri de locuit multietajate, pentru asigurarea condițiilor de funcționare în siguranță se prevăd detectoare automate de gaze naturale care acționează, prin intermediul electroventilelor, asupra robineților de închidere a celor două instalații.

În orice instalație de utilizare a gazelor naturale pusă în funcțiune înainte de anul 2008, la care suprafețele vitrate, din încăperile unde sunt montate aparate de utilizare a gazelor naturale, au suferit modificări în sensul că, geamurile au o grosime mai mare de 4 mm sau sunt de construcție specială (securizat, tip Thermopan etc.) este obligatorie montarea detectoarelor automate de gaze naturale care acționează automat, prin electroventil, asupra robinetului de închidere.

În conformitate cu prevederile art. 335 din Normele tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale“clienții finali de gaze naturale sunt obligați să asigure exploatarea și întreținerea instalațiilor de utilizare a gazelor naturale”. Totodată, conform art. 338 din același act normativ, “întreținerea instalațiilor de utilizare a gazelor naturale constă din efectuarea următoarelor operațiuni: (….); c) verificarea tehnică a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale la maximum 2 ani; d) revizia tehnică a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale la maximum 10 ani.”

Operațiunile de verificare sau revizie tehnică a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale se efectuează în conformitate cu prevederile Procedurii privind verificările și reviziile tehnice ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, aprobate prin Ordinul ANRE  nr. 179 din 16 decembrie 2015, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 969 din 28 decembrie 2015. Potrivit art. 8 alin. (2) și alin. (3) din actul normativ antemenționat, în situația în care, în urma verificării sau a reviziei tehnice a instalației de utilizare, Operatorul Economic autorizat ANRE constată că nu sunt îndeplinite condițiile tehnice de funcționare în siguranță a instalației de utilizare (inclusiv partea comună a acesteia), clientul final are obligația să facă toate demersurile necesare pentru îndeplinirea acestor condiții, inclusiv prin montarea detectoarelor automate de gaze cu limita de sensibilitate de cel puțin 2% metan (CH4) în aer, care acționează asupra electroventilului de închidere a conductei de alimentare cu gaze naturale a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși.

Montarea detectoarelor automate de gaze naturale și a electroventilelor se realizează numai de către  operatori economici autorizați ANRE, sub condiția încheierii unui contract de prestări servicii.

Dacă prevederile legale mai sus menționate cu privire la efectuarea operațiunilor de verificare sau revizie a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, nu sunt îndeplinite, operatorii economici autorizați ANRE vor înștiința opratorul sistemului de distribuție a gazelor naturale în prealabil efectuării oricărui demers.

Conform art. 54 alin. (1), lit. d), pct. v din Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale la clienții finali, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 29/28.06.2016, operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale poate să întrerupă alimentarea cu gaze naturale a clientului final în situația în care nu sunt prezentate actele doveditoare privind efectuarea verificării sau a reviziei tehnice periodice a instalației de utilizare, în conformitate cu normele tehnice specifice aprobate de ANRE.