OBLIGATIVITATE REVIZIE

 Revizia tehnica periodica obligatorie a instalatiei de utilizare gaze naturale se efectueaza la un interval de maxim 10 ani, dupa orice intrerupere a utilizarii instalatiei pentru o perioada de timp mai mare de 6 luni si dupa orice accident tehnic/defect care poate afecta instalatia, conform noilor prevederi legislative (Normele Tehnice în vigoare NTPEE – 2008 aprobate prin Ordinul A.N.R.E 5/2009 publicat în Monitorul Oficial nr. 255 bis, partea I/16.04.2009).

Efectuarea serviciului de revizie tehnica se executa numai de catre firme autorizate de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (A.N.R.E.).

In situatia nerealizarii serviciului de revizie in termen, furnizorul de gaze naturale va aplica masuri de sistare a furnizarii gazelor naturale.

OBLIGATIVITATE VERIFICARE

Verificarea tehnica periodica obligatorie a instalatiei de utilizare gaze naturale se efectueaza la un interval de maxim 2 ani, conform noilor prevederi legislative (Normele Tehnice în vigoare NTPEE – 2008 aprobate prin Ordinul A.N.R.E 5/2009 publicat în Monitorul Oficial nr. 255 bis, partea I/16.04.2009).

Efectuarea serviciului de verificare tehnica se executa numai de catre firme autorizate de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (A.N.R.E.).

In situatia nerealizarii serviciului de verificare in termen, furnizorul de gaze naturale va aplica masuri de sistare a furnizarii gazelor natural.       

              


 Ordinul Nr.179 din 16.12.2015

       pentru aprobarea Procedurii privind verificările şi reviziile tehnice ale      

       instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale

ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 969 din 28 decembrie 2015

Articolul 4-Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

 – Clientul final are obligaţia să pună la dispoziţia OE documentaţia tehnică ce a stat la baza execuţiei instalaţiei de utilizare, avizată de către OS sau de către un verificator de proiecte atestat, după caz.

– În cazul în care clientul final nu deţine documentaţia tehnică prevăzută la alin. (4), acesta are obligaţia să solicite, direct sau prin intermediul OE, o copie a acesteia de la OS sau de la operatorul economic autorizat ANRE care a executat instalaţia de utilizare.

– Dacă OS sau operatorul economic autorizat ANRE care a executat instalaţia de utilizare nu deţine documentaţia tehnică, dar tipul şi debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi puse în funcţiune până la data intrării în vigoare a prezentei proceduri corespund cu cele din notificarea transmisă de furnizorul de gaze naturale, clientul final are obligaţia să reconstituie, prin intermediul unui operator economic care deţine autorizaţie ANRE pentru proiectarea instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, tip PDIB, în baza unui contract de prestări servicii, următoarele documente:

a).releveul construcţiei pe care se trasează instalaţia de utilizare;

b).schema izometrică a instalaţiei de utilizare;

c).memoriul tehnic cu privire la respectarea condiţiilor tehnice pentru funcţionarea în siguranţă a instalaţiei de utilizare

– În situaţia în care, în urma verificării sau a reviziei tehnice a instalaţiei de utilizare, OE constată că nu sunt îndeplinite condiţiile tehnice de funcţionare în siguranţă a instalaţiei de utilizare, clientul final are obligaţia să facă toate demersurile necesare pentru îndeplinirea acestor condiţii, inclusiv prin montarea detectoarelor automate de gaze cu limita de sensibilitate de cel puţin 2% metan (CH4) în aer, care acţionează asupra robinetului de închidere a conductei de alimentare cu gaze naturale a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi.

– În situaţia în care, în urma verificării sau a reviziei tehnice a instalaţiei de utilizare, OE constată că nu sunt îndeplinite condiţiile tehnice de funcţionare în siguranţă a instalaţiei comune de utilizare, clientul final/clienţii finali are/au obligaţia să facă toate demersurile necesare pentru îndeplinirea acestor condiţii, inclusiv prin montarea de detectoare automate de gaze cu limita de sensibilitate de cel puţin 2% metan (CH4) în aer, dotate cu sisteme de semnalizare optică sau alarmare acustică la atingerea concentraţiilor periculoase şi cu comanda închiderii automate a alimentării cu gaze naturale.

– Clientul final are obligaţia să înlocuiască detectorul/ detectoarele automat/automate de gaze montat/montate la locul de consum, înaintea expirării duratei normate de utilizare a acesteia/acestora, în conformitate cu prescripţiile tehnice ale producătorului.

– Montarea detectoarelor se realizează de către OE fără a fi necesară întocmirea unei documentaţii tehnice de modificare a instalaţiei de utilizare, ci numai menţionarea acestui fapt în Fişa de evidenţă.

 -OE are dreptul să dezafecteze tronsonul/tronsoanele din instalaţia de utilizare executat/executate fără forme legale şi identificat/identificate cu ocazia verificării sau reviziei tehnice a instalaţiei de utilizare

 – OE are dreptul să întrerupă total/parţial vehicularea gazelor naturale prin instalaţia de utilizare de la robinetul de incendiu, robinetul de contor, robinetul de secţionare sau robinetul de închidere, după caz, în situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile tehnice de funcţionare în siguranţă a instalaţiei de utilizare şi/sau clientul final nu prezintă documentele, în cazul în care acestea sunt necesare conform reglementărilor tehnice aplicabile în domeniul gazelor naturale.

-OS are dreptul să sisteze alimentarea cu gaze naturale a clientului final/clienţilor finali, până la remedierea defectelor.

– În situaţia în care OS sistează alimentarea cu gaze naturale, acesta informează ulterior furnizorul de gaze naturale în legătură cu acest fapt.

Nerespectarea prevederilor prezentei proceduri constituie contravenţie conform dispoziţiilor Legii nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi se sancţionează în condiţiile acestui act normativ.